Terugbetaling

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor een consult bij de diëtiste.

Voor meer informatie raadpleeg uw mutualiteit:

Wanneer tussenkomst ?

Diabetespatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie hebben jaarlijks recht op een tussenkomst door het RIZIV van 2 consulten van 30 minuten.

Deze tussenkomst wordt pas voorzien bij het 2de en 3de consult. Het eerste consult en al de andere extra consulten wordt het normale tarief.

Ik hoor graag van u