werkwijze

WERKWIJZE

 

Het eerste consult bestaat uit het opstellen van een medisch dossier gevolgd door een anamnese van jouw huidig eetpatroon.

Eventueel kan er ook telefonisch gevraagd worden om een eetdagboek op te stellen. Aan de hand van dit instrument wordt ook mogelijk gemaakt om jouw eetgewoonten te evalueren en bij te sturen.

Bij het eerste consult wordt eventueel ook de lichaamssamenstelling gemeten voor zij die wensen te vermageren.

Met behulp van de afgenomen voedingsanamnese en/of het eetdagboek wordt een persoonlijk dagschema opgesteld.

Bij het tweede consult wordt het dagschema besproken met motivatie en waarom we het op deze manier gaan aanpakken.

Bij het derde en vierde consult bekijken we hoe een weekplanning kan opgesteld worden met bijhorende recepten.

De daarop volgende consulten evalueren we jouw eetgewoonten verder en bespreken we één van de volgende onderwerpen:

 • Etiket
 • Bereidingswijzen en kooktips
 • Hoe een recept aanpassen
 • Hoe een weekplanning opstellen
 • Waar kunnen we goede recepten vinden?
 • Voedingssupplementen
 • Adviezen: op reis, op restaurant, op feestjes
 • Hoe zelf een feestelijk menu opstellen?
 • Wat is gezond eten?
 • Hoe ga ik om met de aangeboden info door media en andere publieke personen?

De periode tussen het 1ste, 2de, 3de en 4de consult zit max. 10 dagen. De tijd tussen 4de en 5de consult en de daarop volgende consulten wordt in overleg besproken.

De begeleiding zal blijven tot het beoogde doel is bereikt.

NOTA: afhankelijk van welk medisch probleem men heeft, kan het verloop van het consult lichtjes afwijken van wat hierboven beschreven staat.

 

Het verstrekken van de adviezen gebeurt in de praktijk zelf of via Skype/telefoon of via mail.

Skypesessies (en/of advies via telefoon/mail) gebeuren enkel bij voorbetaling van het verschuldigde bedrag. Wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening is gestort, zal, per mail, een sessie vastgelegd worden in onderling overleg.

De tarieven zijn € 60,00 per consult (in de praktijk of via Skype en/of via telefoon of via mail). Het honorarium omvat zowel de directe tijd met de patiënt (in de praktijk, via skype/telefoon) als de indirecte tijd (opstellen schema’s, weekplanning, beantwoorden van mails, enz…… .)

Huisbezoeken gebeuren enkel in situaties van immobiliteit en er wordt een kilometervergoeding aangerekend.  De prijs is eveneens € 60,00 (exclusief kilometervergoeding).

Voor bijkomende onderzoekingen (al dan niet voorgeschreven door een arts, bijvoorbeeld stoelgangonderzoek) worden de gemaakte kosten steeds door de patiënt gedragen en worden aangevraagd op zijn of haar vraag naar dit onderzoek.

Consulten kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden. Annuleren via mail, sms of ander niet genoemde manieren, is nooit mogelijk.

Bij niet annuleren van het consult 48 uur voorafgaand aan het geplande consult wordt het volledig bedrag van € 60,00 aangerekend.

Zie ook de algemene praktijkvoorwaarden.

Voor een goed verloop van de praktijk vraag ik om de volgende zaken te respecteren: 

 • Behandelingen gebeuren steeds op afspraak.
 • Een behandeling is steeds een middelenverbintenis.
 • Behandelingen dienen contant betaald te worden tenzij anders overeengekomen.
 • Annulering van de afspraak gebeurt steeds telefonisch.
 • Bij annulering van de afspraak is er een schadevergoeding schuldig van het volledige bedrag indien de afspraak werd geannuleerd niet /of binnen de 48 uren voorafgaand aan de afspraak.
 • Bij achterstal van betaling zijn geen consultaties meer mogelijk.
 • De facturen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen na de consultatie.
 • Eventuele transactie- of bankkosten zijn op rekening van de gefactureerde.
 • Bij aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met administratiekosten, met een minimum van 50€.
 • In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% vanaf de vervaldatum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50.
 • Klachten moeten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief.
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken territoriaal bevoegd van de plaats waar de praktijk gevestigd is of deze volgens keuze van de praktijk.

Ik hoor graag van u