werkwijze

WERKWIJZE

Het verstrekken van de adviezen gebeurt in de praktijk zelf of via Skype/telefoon of via mail.

Skypesessies (en/of advies via telefoon/mail) gebeuren enkel bij voorbetaling van het verschuldigde bedrag. Wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening is gestort, zal, per mail, een sessie vastgelegd worden in onderling overleg.

De tarieven zijn € 60,00 voor het eerste consult en € 45,00 voor de volgende consulten (in de praktijk zelf of via Skype en/of via telefoon of via mail). Het honorarium omvat zowel de directe tijd met de patiënt (in de praktijk, via skype/telefoon) als de indirecte tijd (opstellen schema’s, weekplanning, beantwoorden van mails, enz…… .)

Huisbezoeken gebeuren enkel in situaties van immobiliteit en eventueel wordt er een kilometervergoeding aangerekend.  De prijs is eveneens € 60,00 voor een eerste consult en € 45,00 voor de volgende consulten (exclusief kilometervergoeding).

Voor bijkomende onderzoekingen (al dan niet voorgeschreven door een arts, bijvoorbeeld stoelgangonderzoek) worden de gemaakte kosten steeds door de patiënt gedragen en worden aangevraagd op zijn of haar vraag naar dit onderzoek.

Consulten kunnen enkel telefonisch geannuleerd worden. Annuleren via mail, sms of ander niet genoemde manieren, is nooit mogelijk.

Bij niet annuleren van het consult 48 uur voorafgaand aan het geplande consult wordt het volledig bedrag van € 60,00 en/of € 45,00 aangerekend.

Zie ook de algemene praktijkvoorwaarden.

Verloop van de consultaties:

Het eerste consult bestaat uit het opstellen van een medisch dossier gevolgd door een anamnese van jouw huidig eetpatroon.

Eventueel kan er ook telefonisch gevraagd worden om een eetdagboek op te stellen. Aan de hand van dit instrument wordt ook mogelijk gemaakt om jouw eetgewoonten te evalueren en bij te sturen.

Bij het eerste consult wordt eventueel ook de lichaamssamenstelling gemeten voor zij die wensen te vermageren.

Bij het tweede consult wordt met  behulp van de afgenomen voedingsanamnese en/of het eetdagboek een persoonlijk dagschema opgesteld en besproken met motivatie en waarom we het op deze manier gaan aanpakken.

Bij het derde en vierde consult bekijken we hoe een weekplanning kan opgesteld worden met bijhorende recepten.

De daarop volgende consulten evalueren we jouw eetgewoonten verder en bespreken we één van de volgende onderwerpen:

  • Etiket
  • Bereidingswijzen en kooktips
  • Hoe een recept aanpassen
  • Hoe een weekplanning opstellen
  • Waar kunnen we goede recepten vinden?
  • Voedingssupplementen
  • Adviezen: op reis, op restaurant, op feestjes
  • Hoe zelf een feestelijk menu opstellen?
  • Wat is gezond eten?
  • Hoe ga ik om met de aangeboden info door media en andere publieke personen?

De periode tussen het 1ste, 2de, 3de en 4de consult zit max. 10 dagen. De tijd tussen 4de en 5de consult en de daarop volgende consulten wordt in overleg besproken.

De begeleiding zal blijven tot het beoogde doel is bereikt.

NOTA: afhankelijk van welk medisch probleem men heeft, kan het verloop van het consult lichtjes afwijken van wat hierboven beschreven staat.

Ik hoor graag van u